Ἑλληνικὰ Πατερικὰ Κείμενα γιὰ Κινητὲς Συσκευές

“ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν Κυρίῳ”

Ἐδῶ θὰ βρεῖτε κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὰ ἑλληνικά. Τὰ κείμενα εἶναι σὲ διάφορα formats κατάλληλα γιὰ : Ipad, Iphone, Android Phones, Android Tablets, Kindle, καὶ ἄλλα. Τὰ κείμενα εἶναι κατάλληλα νὰ κατεβαστοῦν καὶ νὰ τοποθετηθοῦν σὲ κινητὴ συσκευή. Μερικὰ κείμενα τὰ βρήκαμε καὶ τὰ τροποποιήσαμε, τὰ ὑπόλοιπα τὰ δακτυλογραφοῦμε ἐμεῖς.

Ἐπικοινωνῆστε μαζὶ μας ἂν χρειάζεστε βοήθεια μὲ αὐτά. Ἐπίσης ἐπικοινωνῆστε μαζὶ μας ἂν θέλετε νὰ βοηθήσετε ἢ ἂν ἔχετε κατάλληλα κείμενα ποῦ μποροῦν νὰ μποῦν ἐδῶ.

Πῶς διαβάζουμε κείμενα στὴν συσκευὴ:

Χρησιμοποιοῦμε ἐκτενῶς τὸν ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Μὲ τὸν πίνακα περιεχομένων μποροῦμε π.χ. νά πᾶμε ἀπευθείας σὲ ὁποιοδήποτε κεφάλαιο τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἢ σὲ ὁποιοδήποτε κεφάλαιο τῆς Κλίμακας . Ὅλα τὰ κείμενα ἔδω ἔχουν πίνακα περιεχομένων στὴν ἀρχὴ. Ἐπίσης ὅλες οἱ ἐφαρμογὲς (apps) μποροῦν νὰ δείξουν τὸν πίνακα περιεχομένων ἀπὸ ὁπουδήποτε καὶ ἂν εἴσαστε.

Τὰ κείμενα μπορεῖτε νὰ τὰ διαβάσετε ἐδῶ ὅταν κάνετε κλὶκ πάνω στὸ “Διαβάστε ἐδῶ”


Ἅγια Γραφή   Ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη
Διαβάστε ἐδὼ EPUB HTML MOBI AZW3 PDF


Κλῖμαξ Ἁγίου Ἰωάννου.  Τριάντα Κεφάλαια. (231 σελίδες)
Διαβάστε ἐδὼ EPUB HTML MOBI AZW3 PDF


Ἰσαὰκ Σύρου    100 Λόγοι (510 σελίδες)
Διαβάστε ἐδὼ EPUB HTML MOBI AZW3 PDF


Συμεὼν Νέου Θεολόγου    127 Λόγοι (1140 σελίδες)
Διαβάστε ἐδὼ EPUB HTML MOBI AZW3 PDF


Ἰωάννου Χρυσοστόμου  Τόμος 47, Πατρολογία Jacques Paul Migne. 13 Λόγοι — 452 σελίδες
Διαβάστε ἐδὼ EPUB  HTML MOBI AZW3 PDF


Ἰωάννου Χρυσοστόμου  Τόμος 48, Πατρολογία Jacques Paul Migne. 52 Λόγοι — 980 σελίδες
Διαβάστε ἐδὼ EPUB  HTML MOBI AZW3 PDF


Ἰωάννου Χρυσοστόμου  Τόμος 49, Πατρολογία Jacques Paul Migne. 45 Λόγοι — 700 σελίδες
Διαβάστε ἐδὼ EPUB  HTML MOBI AZW3 PDF


Ἰωάννου Χρυσοστόμου Τόμος 50, Πατρολογία Jacques Paul Migne. (65 Λόγοι — 650 σελίδες)
Διαβάστε ἐδὼ EPUB HTML MOBI AZW3 PDF


Ἰωάννου Χρυσοστόμου Τόμος 51, Πατρολογία Jacques Paul Migne. (34 Λόγοι — 621 σελίδες)
Διαβάστε ἐδὼ EPUB HTML MOBI AZW3 PDF


Ἰωάννου Χρυσοστόμου Τόμος 52, Πατρολογία Jacques Paul Migne. (273 Λόγοι καὶ ἐπιστολὲς — 669 σελίδες)
Διαβάστε ἐδὼ EPUB HTML MOBI AZW3 PDF


Ἰωάννου Χρυσοστόμου Τόμος 53, Πατρολογία Jacques Paul Migne. (43 Λόγοι — 725 σελίδες)
Διαβάστε ἐδὼ EPUB HTML MOBI AZW3 PDF


Ἰωάννου Χρυσοστόμου Τόμος 54, Πατρολογία Jacques Paul Migne. (? Λόγοι — ? σελίδες)
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Διαβάστε ἐδὼ EPUB HTML MOBI AZW3 PDF


Listing of books directory: www.tertios.com/books


Πρόσφατες Ἀνανεώσεις
14 Αὐγούστου 2016 — Πατρολογία Τόμος 54. Ὑπό κατασκευή.
14 Αὐγούστου 2016 — Πατρολογία Τόμος 53. Πλήρης Ἀνάρτησις.
28 Φεβρουαρίου 2016 — Πατρολογία Τόμος 52. Πλήρης Ἀνάρτησις
24 Σεπτεμβρίου 2015 — Πατρολογία Τόμος 52. Ὑπό κατασκευή.
24 Σεπτεμβρίου 2015 — Πατρολογία Τόμος 51. Πλήρης Ἀνάρτησις
8 Ἰουνίου 2015 — Πατρολογία Τόμος 51. Ὑπό κατασκευή.
8 Ἰουνίου 2015 — Πατρολογία Τόμος 50. Πλήρης Ἀνάρτησις
10 Ἰανουαρίου— Πατρολογία Τόμος 50. Ὑπό κατασκευή.
10 Ἰανουαρίου— Πατρολογία Τόμος 49. Πλήρης Ανάρτησις
17 Σεπτεμβρίου — Πατρολογία Τόμος 49. Ὑπό κατασκευή.
16 Σεπτεμβρίου — Πατρολογία Τόμος 48. Πλήρης Ανάρτησις
17 Αὐγούστου, Συμεὼν Νέου Θεολόγου
5 Αὐγούστου – Ἰσαὰκ Σύρου 100 Ὁμιλίες
31 Μαΐου, Πατρολογία Τόμος 48

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *