Τεχνικὲς Πληροφορίες

Περὶ τηλεφώνων, συσκευῶν, ipads, etc…

(Τὰ κείμενα καὶ οἱ ἐφαρμογὲς εἶναι δωρεάν)

With Android devices and tables there are several free apps that work well such  as: Mantano Reader, Alreader, Moon Reader.  With other devices search for “EBUB READER”. The best format to use is EPUB. Μὲ android devices πρέπει νὰ ἐγκαταστήσετε τὴν κατάλληλη ἐφαρμογὴ πρῶτα. Ἐφαρμογὲς κατάλληλες, (δωρεάν), εἶναι Mantano Reader,   Alreader, Moon Reader.  Μετὰ πρέπει νὰ κατεβάστε τὸ βιβλίο καὶ νὰ τὸ βάλετε στὴν συσκευή.

Μὲ iphone, IPAD χρησιμοπειστε Stanza. Ἢ ψάξετε γιὰ epub reader.

Στὸ KINDLE χρησιμοποιεῖστε AZW3 format.

Τὸ HTML format εἶναι ὅλο τὸ κείμενο σὲ ἕνα μεγάλο HTML file.

To ΜΟΒΙ format εἶναι γιὰ πιὸ παλιὲς συσκευές.

Το AZW3 format εἶναι γιὰ KINDLE.

Τὸ PDF εἶναι γιὰ τύπωμα μόνο καὶ δὲν τὸ συνιστοῦμε. Ἀλλὰ χρησιμοποιεῖστε τὸ ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε ἄλλο.

Ὅταν διαβάζετε χρησιμοποιεῖτε τὸν πίνακα περιεχομένων.

Τὰ κείμενα μπορεῖτε νὰ τὰ διαβάσετε ἐδῶ γιὰ νὰ δεῖτε περίπου τὶ εἶναι πρὶν νὰ τὰ βάλετε πανὼ στὴν συσκευὴ σας.


Typing in Greek

We use a program that auto-corrects ancient greek text.
If you have a need to use such program contact us.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *